Menu

Het Bildt

Bezoekadres
Van Harenstraat 47, 9076 BT, Sint Annaparochie
Postadres
Postbus 34, 9076 ZN, Sint Annaparochie
Telefoon
0518-409234
Fax
0518-409250
E-mail
info@hetbildt.nl
Openingstijden
Maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en op woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur. Graag wel even een afspraak maken.

Doet u historisch onderzoek?

Bijvoorbeeld naar uw voorouders of uw oude woning?
Dan kunt u bij de gemeente stukken uit de openbare archieven inzien.

Welke archieven en verzamelingen beheert de gemeente?

•oude (archieven) van de gemeente;
•archieven van gemeentelijke instellingen, diensten en bedrijven;
•particuliere archieven;
•de huisbibliotheek.

Met de nadere toegangen op bijvoorbeeld de stukken van het Nedergerecht van de grietenij het Bildt (1599-1810) is het mogelijk om ver terug in de tijd te duiken.

Ook talrijke indexen op kerkelijke archieven (1600-1850) zijn aanwezig. Het maakt de zoektocht naar uw voorouders eenvoudiger.

Uit de kadastrale leggers van de gemeente het Bildt (1832-1970) tovert u alle eigenaren van alle percelen!

Waar vind ik die archieven?

U kunt archiefstukken die ouder dan 20 jaar zijn (mits openbaar), gratis inzien op het gemeentehuis. Bent u geïnteresseerd in de registers van de Burgerlijke Stand (1811-1951) en de bevolkingsregisters (1829-1940)? Ze zijn, indien openbaar, voor iedereen te raadplegen in de studiekamer, waar deskundige hulp aanwezig is.

Fries Archiefnet
De diverse inventarissen van de gemeente het Bildt zijn te raadplegen op www.friesarchiefnet.nl. Op deze site vindt u veel informatie over de archieven van alle Friese gemeenten en ook van de waterschappen en de provincie Fryslân.

Akten Burgerlijke Stand
De akten van Burgelijke Stand zijn in te zien op www.allefriezen.nl.
Op de site www.hisgis.nl zijn de gegevens van 1832 verwerkt.

Bildts Dokumintasysintrum
Het Bildts Dokumintasysintrum beheert de Bildtse fotocollectie. Het Bildts Documentatiecentrum is in de openbare bibliotheek te St.- Annaparochie.
Op de site www.bildtsdokumintasysintrum.nl kunt u de foto’s bekijken.

Kosten:
Kopie (A3-formaat) € 0,40
Kopie (A4-formaat) € 0,20
Ondersteuning per kwartier, of een gedeelte daarvan € 10,30