Menu

Leeuwarderadeel

Bezoekadres
Groeneweg 1, 8911 EH, Leeuwarden
Postadres
Postbus 21000, 8900 JA, Leeuwarden
Telefoon
058-2576666
Fax
058-2332350
E-mail
historischcentrum@leeuwarden.nl
Openingstijden
ma. gesloten
di.t/m.vr. 11.00-17.00 uur
za. 13.00-17.00 uur
zo. 13.00-17.00 uur

Per 01-01-2018 is de gemeente Leeuwarderadeel opgegaan in de gemeente Leeuwarden.
Leeuwarderadeel, met Stiens als belangrijkste hoofdkern, is een gemeente met een nog steeds groeiend inwonertal. Op dit moment wonen er meer dan 10.000 mensen in deze gemeente. Daarvan telt Stiens meer dan 7.000 inwoners.
Leeuwarderadeel is van oudsher een agrarische gemeente. Dat blijkt ook uit het aantal bedrijven dat verwantschap heeft met het boerenbedrijf. Daarnaast is deze gemeente aantrekkelijk voor veel forensen, die hun werk in Leeuwarden hebben, maar toch willen genieten van de rust en de ruimte van een plattelandsgemeente. De afstand naar Leeuwarden is kort. Bovendien is de weg Leeuwarden-Stiens jaren terug sterk verbeterd. Met de komst van de Noordwesttangent zal de ontsluiting nog beter worden. Ook het openbaar vervoer is prima, waardoor men snel op de plaats van bestemming arriveert.

Historie
Leeuwarderadeel kent een rijke historie.
Oorspronkelijk bestond de gemeente uit drie zogenaamde trimdelen, te weten het noordelijk, het middelste en het zuidelijk deel. Omstreeks 1435 werd het middelste trimdeel door Leeuwarden geannexeerd. Op 1 januari 1944 werd tijdens de Duitse bezetting het zuidelijk trimdeel (Huizum) aan Leeuwarden toegevoegd. Het oude gemeentehuis van Leeuwarderadeel stond oorspronkelijk in Huizum.

Dat bleef zo, totdat op 1 maart 1965 het nieuwe gemeentehuis in Stiens kon worden betrokken. De weg Leeuwarden-Stiens dateert al van omstreeks het jaar 1000. Het is een zware zeewering geweest, die Oostergo tegen het vrij naar binnen stromende water moest beschermen. Ten oosten van deze weg spreken we van het Oudland, ten westen ligt het door inpoldering verkregen Nieuwland. Rijdend vanaf Leeuwarden is Jelsum het eerste dorp in de gemeente Leeuwarderadeel, met vrij veel bebossing, waartussen één van Frieslands oudste states ligt, het landgoed Dekema State. Deze state is geheel gerestaureerd.
Eind jaren '90 is begonnen met de landschappelijke inrichting van de tuinen. De route volgend passeren we de dorpen Koarnjum, met het gerestaureerde Martena State. Een kilometer verder ligt Britsum, in grootte het tweede dorp van de gemeente. Ten noorden van de hoofdplaats Stiens liggen de dorpen Feinsum, Hijum en Alde Leie.