Menu

Littenseradiel

Bezoekadres
-
Postadres
-
Telefoon
Fax
-
E-mail
-
Openingstijden
-

Gemeentearchief Littenseradiel (opgeheven)

De gemeente Littenseradiel is per 01-01-2018 opgehouden te bestaan. Op deze website kunt u de gegevens nog wel raadplegen. Deze zullen in de loop van het jaar worden opgenomen in de verschillende rechtsopvolgers.


Betreft het archief van de voormalige gemeenten Hennaarderadeel en Baarderadeel én het archief van de voormalige gemeente Littenseradiel.

De archieven van Baarderadeel gaan terug tot 1636 en bestaan uit drie onderdelen:
Deel 1. Baarderadeel van 1636 tot en met 1916;
Deel 2. Baarderadeel van 1916 tot en met 1983;
Deel 3. Gedeponeerde archieven.

De archieven van Hennaarderadeel gaan terug tot 1543 en bestaan ook uit drie onderdelen:
Deel 1. Hennaarderadeel van 1543 tot en met 1920;
Deel 2. Hennaarderadeel van 1921 tot en met 1983;
Deel 3. Gedeponeerde archieven.