Menu

Littenseradiel

Bezoekadres
Keatsebaen 1, 8731 BN, Wommels
Postadres
Postbus 1, 8730 AA, Wommels
Telefoon
0515-334444
Fax
0515-332385
E-mail
info@littenseradiel.nl
Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 12.00 uur.
Woensdagmiddag van
14.00 - 16.00 uur.

Gemeentearchief Littenseradiel

Het archief van de gemeente Littenseradiel bestaat uit het archief van de voormalige gemeenten Hennaarderadeel en Baarderadeel én het archief van de huidige gemeente Littenseradiel.

De archieven van Baarderadeel gaan terug tot 1636 en bestaan uit drie onderdelen:
Deel 1. Baarderadeel van 1636 tot en met 1916;
Deel 2. Baarderadeel van 1916 tot en met 1983;
Deel 3. Gedeponeerde archieven.

De archieven van Hennaarderadeel gaan terug tot 1543 en bestaan ook uit drie onderdelen:
Deel 1. Hennaarderadeel van 1543 tot en met 1920;
Deel 2. Hennaarderadeel van 1921 tot en met 1983;
Deel 3. Gedeponeerde archieven.

Verder kunt u in de archiefkelder onder andere gegevens vinden over bouwvergunningen (vanaf 1906), geboorte-, huwelijks-, en overlijdensakten (vanaf 1812) én bevolkingsregisters (vanaf 1829). Alle openbare geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten zijn gratis te raadplegen via de website www.allefriezen.nl.

Alle foto’s, prenten, dia’s en films uit het gemeentearchief zijn te bekijken op de site www.byldpunt.nl.

Het gemeentearchief heeft daarnaast nog een aantal overgedragen archieven. Dit zijn overheids-, kerkelijke-, privé- en verenigingsarchieven. Een volledig overzicht van de archiefinventarissen kunt u vinden op www.friesarchiefnet.nl én op de site van de gemeente. Op de gemeentelijke site kunt u ze ook volledig downloaden als Pdf bestand.

Het archief is geopend tijdens de gebruikelijke openingstijden van het gemeentehuis. Contactpersonen zijn de heer G. Muizer (0515-334434) en mevrouw R. Achterhof-Nijdam (0515-334435). Zij zijn ook bereikbaar per e-mail via g.muizer@littenseradiel.nl of r.achterhof@littenseradiel.nl