Menu

Menameradiel

Bezoekadres
Postadres
Telefoon
Fax
E-mail
Openingstijden

Gemeentearchief Menameradiel maakt per 01-01-2018 deel uit van de gemeente Waadhoeke

De informatie op deze website zal in de loop van 2018 worden aangepast.

De (voormalige) gemeente Menameradiel is een aantrekkelijke woongemeente ten westen van Leeuwarden met circa 13.800 inwoners. De gemeente bestaat uit dertien dorpen: Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blesssum, Boksum, Deinum, Dronryp, Ingelum, Marsum, Menaam, Skingen, Slappeterp en Wier.

Alle openbare akten van de burgerlijke stand zijn op Alle Friezen geplaatst.
U bent van harte welkom in ons gemeentehuis, om de daar aanwezige openbare archiefstukken te raadplegen. Voor genealogisch of historisch onderzoek zijn vooral de 18e eeuwse belastingboeken (1700-1805), de bevolkingsregisters en gezinskaarten (1849-1939) en de bouwvergunningen (vanaf 1901) belangrijk. Daarnaast worden er in het gemeentearchief tientallen overheids- en particuliere archieven bewaard. Voor een volledig overzicht van alle archiefstukken die worden bewaard, verwijzen wij u naar de website www.friesarchiefnet.nl.

Het gemeentearchief is elke morgen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. Daarnaast kunt u ook 's-middags langskomen, maar dan graag eerst even een afspraak maken. Dat kan op telefoonnummer 0518-452940 of via de e-mail j.metzlar@menameradiel.nl.