Menu

Menameradiel

Bezoekadres
Dyksterbuorren 16, 9036 MS, Menaam
Postadres
Postbus 3, 9036 ZW, Menaam
Telefoon
0518-452900
Fax
0518-452999
E-mail
gemeente@menameradiel.nl
Openingstijden
maandag t/m vrijdag
van 09.00 tot 12.00 uur
's-middags op afspraak

Gemeentearchief Menameradiel

De gemeente Menameradiel is een aantrekkelijke woongemeente ten westen van Leeuwarden met circa 13.800 inwoners. De gemeente bestaat uit dertien dorpen: Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blesssum, Boksum, Deinum, Dronryp, Ingelum, Marsum, Menaam, Skingen, Slappeterp en Wier.

Alle openbare akten van de burgerlijke stand zijn op Alle Friezen geplaatst.
U bent van harte welkom in ons gemeentehuis, om de daar aanwezige openbare archiefstukken te raadplegen. Voor genealogisch of historisch onderzoek zijn vooral de 18e eeuwse belastingboeken (1700-1805), de bevolkingsregisters en gezinskaarten (1849-1939) en de bouwvergunningen (vanaf 1901) belangrijk. Daarnaast worden er in het gemeentearchief tientallen overheids- en particuliere archieven bewaard. Voor een volledig overzicht van alle archiefstukken die worden bewaard, verwijzen wij u naar de website www.friesarchiefnet.nl.

Het gemeentearchief is elke morgen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. Daarnaast kunt u ook 's-middags langskomen, maar dan graag eerst even een afspraak maken. Dat kan op telefoonnummer 0518-452940 of via de e-mail j.metzlar@menameradiel.nl.