Menu

Ferwerderadiel

Bezoekadres
Hegebeintumerdyk 2, 9172 PJ, Ferwert
Postadres
Postbus 2, 9172 ZS, Ferwert
Telefoon
0518-418888
Fax
0518-418877
E-mail
info@ferwerderadiel.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8:00 - 12:00 uur.
Bureau Bevolking is ook op woensdagmiddag van 13:00 - 18:00 uur open.

Ferwerderadiel is een plattelandsgemeente met een oppervlakte van 13.310 ha en 8.848 inwoners (per 1 april 2011).
Daarnaast is Ferwerderadiel een gemeente met prachtige natuur, mooie dorpen en agrarische activiteiten, beschermde dorpsgezichten, fraaie kerken en molens, ongerepte kwelders langs de Waddenkust, dijken en historische terpen. Zij zorgen voor een prachtige 'hoarizon'. De strijd tegen het zeewater is ook vandaag nog terug te zien in het terpenlandschap.

Wonen in Ferwerderadiel betekent wonen in één van de gezellige dorpskernen, aan het water of op een mooie boerderij in het buitengebied.