Menu

Franekeradeel

Bezoekadres
Postadres
Telefoon
Fax
E-mail
Openingstijden

Franekeradeel is opgegaan in de nieuwe gemeeente Waadhoeke

Zie voor genealogisch- en historisch onderzoek van de vroegere gemeenten Barradeel, Franeker en Franekeradeel ook de websites:

www.allefriezen.nl:
Hierin staan de geboorteakten van 1811 – 1902, de huwelijksakten van 1811- 1922 en overlijdensakten van 1811 – 1942

www.tresoar.nl:
Met genealogische gegevens van voor 1811 en diverse historische gegevens over de drie gemeenten.

www.oudbarradeel.nl:
Gegevens over o.a. de dorpen van Barradeel met veel foto’s.

www.oudtzummarum.nl:
Hierin o.a. veel foto’s van Tzummarum en van de vroegere kustvisserij in Barradeel.