Menu

Welkom op AlleFriezen.nl

AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle personen, die geboren, getrouwd of overleden zijn in hun provincie, van de 16e eeuw tot begin zestiger jaren van de vorige eeuw.
AlleFriezen stelt van de aangesloten gemeenten alle openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) en deels de bevolkingsregisters digitaal beschikbaar. Daarnaast wordt een groot aantal gegevens uit bronnen van voor 1811 beschikbaar gesteld.
Lees meer

Help mee met invoeren bevolkingregisters Súdwest-Fryslân

Het gemeentearchief van Súdwest-Fryslân zoekt de hulp van vrijwilligers om haar bewoners tussen 1850 en 1922 in beeld te brengen. Iedereen kan thuis via de computer meehelpen om gegevens uit de Bevolkingsregisters 1850-1922 in te voeren. Bij dit project gaat het om de bevolkingsregisters van 8 van de 11 vroegere gemeenten (tot 1984) van Súdwest-Fryslân. Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, IJlst, Sneek, Stavoren Wijmbritseradeel, Workum en Wonseradeel. Het gaat om een grote hoeveelheid gegevens; maar liefst 85.000 scans uit zo’n 250 registers. De bevolkingsregisters van Baarderadeel, Hennaarderadeel en Hindeloopen zijn al eerder in beeld gebracht en te raadplegen op ‘Alle Friezen.’ VeleHanden Kies in VeleHanden voor het project ‘Fan wa bisto ien?’ Bevolkingsregisters Súdwest-Fryslân.

In verband met thuiswerken vanwege het coronavirus het volgende verzoek:

Bij foutmeldingen notarieel graag het fotonummer vermelden indien van toepassing.
Bij foutmeldingen DTB aan de hand van vondsten bij Familysearch graag de tekst bovenin in het scherm die begint met "https://www.familysearch.org/" en het fotonummer vermelden.
B.v.d.

Welkom op AlleFriezen.nl

AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle personen, die geboren, getrouwd of overleden zijn in hun provincie, van de 16e eeuw tot begin zestiger jaren van de vorige eeuw.
AlleFriezen stelt van de aangesloten gemeenten alle openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) en deels de bevolkingsregisters digitaal beschikbaar. Daarnaast wordt een groot aantal gegevens uit bronnen van voor 1811 beschikbaar gesteld.
Lees meer

Help mee met invoeren bevolkingregisters Súdwest-Fryslân

Het gemeentearchief van Súdwest-Fryslân zoekt de hulp van vrijwilligers om haar bewoners tussen 1850 en 1922 in beeld te brengen. Iedereen kan thuis via de computer meehelpen om gegevens uit de Bevolkingsregisters 1850-1922 in te voeren. Bij dit project gaat het om de bevolkingsregisters van 8 van de 11 vroegere gemeenten (tot 1984) van Súdwest-Fryslân. Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, IJlst, Sneek, Stavoren Wijmbritseradeel, Workum en Wonseradeel. Het gaat om een grote hoeveelheid gegevens; maar liefst 85.000 scans uit zo’n 250 registers. De bevolkingsregisters van Baarderadeel, Hennaarderadeel en Hindeloopen zijn al eerder in beeld gebracht en te raadplegen op ‘Alle Friezen.’ VeleHanden Kies in VeleHanden voor het project ‘Fan wa bisto ien?’ Bevolkingsregisters Súdwest-Fryslân.

In verband met thuiswerken vanwege het coronavirus het volgende verzoek:

Bij foutmeldingen notarieel graag het fotonummer vermelden indien van toepassing.
Bij foutmeldingen DTB aan de hand van vondsten bij Familysearch graag de tekst bovenin in het scherm die begint met "https://www.familysearch.org/" en het fotonummer vermelden.
B.v.d.