Menu

Welkom op Allefriezen.nl

Helaas hebben we op sommige momenten te maken met een technische storing, waardoor de afbeeldingen niet allemaal worden getoond.
We werken aan een oplossing voor dit probleem, de oorzaak is nog niet gevonden. Excuses voor het ongemak.

AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle personen, die geboren, getrouwd of overleden zijn in hun provincie, van de 16e eeuw tot begin zestiger jaren van de vorige eeuw. 

AlleFriezen stelt van de aangesloten gemeenten alle openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) en deels de bevolkingsregisters digitaal beschikbaar. Daarnaast wordt een groot aantal gegevens uit bronnen van voor 1811 beschikbaar gesteld. 

Lees meer

Welkom op Allefriezen.nl

Helaas hebben we op sommige momenten te maken met een technische storing, waardoor de afbeeldingen niet allemaal worden getoond.
We werken aan een oplossing voor dit probleem, de oorzaak is nog niet gevonden. Excuses voor het ongemak.

AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle personen, die geboren, getrouwd of overleden zijn in hun provincie, van de 16e eeuw tot begin zestiger jaren van de vorige eeuw. 

AlleFriezen stelt van de aangesloten gemeenten alle openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) en deels de bevolkingsregisters digitaal beschikbaar. Daarnaast wordt een groot aantal gegevens uit bronnen van voor 1811 beschikbaar gesteld. 

Lees meer