Menu

Welkom op AlleFriezen.nl

AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle personen, die geboren, getrouwd of overleden zijn in hun provincie, van de 16e eeuw tot begin zestiger jaren van de vorige eeuw.
AlleFriezen stelt van de aangesloten gemeenten alle openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) en deels de bevolkingsregisters digitaal beschikbaar. Daarnaast wordt een groot aantal gegevens uit bronnen van voor 1811 beschikbaar gesteld.
Lees meer
 

In verband met thuiswerken het volgende verzoek:

Bij foutmeldingen notarieel graag het fotonummer vermelden indien van toepassing.
Bij foutmeldingen DTB aan de hand van vondsten bij Familysearch graag de tekst bovenin in het scherm die begint met "https://www.familysearch.org/" en het fotonummer vermelden.
B.v.d.

Welkom op AlleFriezen.nl

AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle personen, die geboren, getrouwd of overleden zijn in hun provincie, van de 16e eeuw tot begin zestiger jaren van de vorige eeuw.
AlleFriezen stelt van de aangesloten gemeenten alle openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) en deels de bevolkingsregisters digitaal beschikbaar. Daarnaast wordt een groot aantal gegevens uit bronnen van voor 1811 beschikbaar gesteld.
Lees meer
 

In verband met thuiswerken het volgende verzoek:

Bij foutmeldingen notarieel graag het fotonummer vermelden indien van toepassing.
Bij foutmeldingen DTB aan de hand van vondsten bij Familysearch graag de tekst bovenin in het scherm die begint met "https://www.familysearch.org/" en het fotonummer vermelden.
B.v.d.