Menu

Súdwest Fryslân

Bezoekadres
Jongemastraat 2, 8701 JD Bolsward
Postadres
Postbus 10000, 8600 HA SNEEK
Telefoon
14 0515
Fax
E-mail
archief@sudwestfryslan.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 9.00-16.00 uur na afspraak.

Het archief van de gemeente Súdwest Fryslân omvat de archieven van de vroegere gemeenten Bolsward, Nijefurd (Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, Hindeloopen, Stavoren en Workum), Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel (Wijmbritseradeel en IJlst).

Wat u in de archieven kunt vinden is beschreven in archiefinventarissen. Deze zijn in te zien op www.detiid.nl/archieven/