Menu

Súdwest Fryslân

Bezoekadres
Zie introductietekst
Postadres
Postbus 10000, 8600 HA SNEEK
Telefoon
0515-489489
Fax
E-mail
info@gemeenteswf.nl
Openingstijden
Na afspraak:
h.jaasma@gemeenteswf.nl
of
0515-489489.

Het archief van de gemeente Súdwest Fryslân omvat de archieven van de vroegere gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel.
Deze gemeenten zijn per 1 januari 2011 gefuseerd.
De archieven bevinden zich in de archiefbewaarplaatsen van de vroegere gemeenten. Ze bevatten een schat aan informatie over deze gemeenten en hun inwoners.
Voor informatie uit, of onderzoek in deze archieven dient u een afspraak te maken met de afdeling Documentaire Informatievoorziening van de gemeente Súdwest Fryslân.
Dit kan per mail (h.jaasma@gemeenteswf.nl) of telefonisch (0515-489489). Nadat een afspraak gemaakt is kan het archief worden geraadpleegd binnen de gemeentelijke openingstijden.

De bezoekadressen van de archieven van de voormalige gemeenten zijn:

Bolsward: Jongemastraat 2 8701 JD Bolsward
Nijefurd: Merk 1 8711 CL Workum
Sneek Marktstraat 15 8601 CR Sneek
Wûnseradiel Arumerweg 53 8748 AB Witmarsum
Wymbritseradiel Stadslaan 75 8651 AC IJlst

De afdeling Documentaire Informatievoorziening is gevestigd aan Marktstraat 15 te Sneek.
Wat men in het archief kan vinden is beschreven in archiefinventarissen. Deze inventarissen zijn in te zien op de site www.friesarchiefnet.nl.

Centraal e-mailadres Gemeente Súdwest Fryslân: info@gemeenteswf.nl