Menu

Harlingen

Bezoekadres
Voorstraat 35, 8861 BD, Harlingen
Postadres
Postbus 10000, 8860 HA, Harlingen
Telefoon
0517-492222
Fax
0517-412664
E-mail
info@harlingen.nl
Openingstijden
Gemeentearchief Harlingen, locatie Hannemahuis, Voorstraat 56, 8861 BM Harlingen, tel 0517-413658, museum@harlingen.nl. Bezoek na afspraak.

Gemeentearchief Harlingen

In het geklimatiseerde archiefdepot in het Hannemahuis bevinden zich honderden strekkende meters Oud Archief Harlingen, dat zijn de archieven van het stadsbestuur Harlingen, niet-overheidsarchieven en verzamelingen uit de periode 1580-1925, en het Archief van de Secretarie van de Gemeente Harlingen 1925-1985. Deze archiefstukken zijn voor iedereen te raadplegen in de studieruimte van het Gemeentearchief in het Hannemahuis, Voorstraat 56 te Harlingen. Als u onderzoek wilt doen in het Oud Archief Harlingen, maakt u van te voren even een afspraak met de beheerder van het oud archief via museum@harlingen.nl of tel 0517-413658.

Honderden strekkende meter geschiedenis
Het Harlinger Gemeentearchief bevat een schat aan informatie over leven en werken in de Friese havenstad in de afgelopen vijfhonderd jaar.
Naast de archieven van de stad, het stadsbestuur en het bestuur van de gemeente Harlingen bevinden zich in het archiefdepot in het Hannemahuis archieven van verschillende gemeentelijke instellingen, diensten en bedrijven, van gildes en diverse archieven van scholen en opleidingen.
De archieven tot 1926 zijn beschreven in een gedrukte inventaris. Deze in gedrukte vorm niet meer beschikbaar, maar u kunt de inventaris raadplegen op de website van de Friese archieven: www.friesarchiefnet.nl.

Van de Harlinger gemeentelijke archieven gevormd tussen 1937 en 1985, is eind 2012 een inventaris voltooid: de Inventaris van het Archief van de Secretarie van de Gemeente Harlingen (1859) 1925-1985 (2002). Deze inventaris is doorzoekbaar op Fries Archiefnet. Het merendeel van de archieven gevormd tussen 1937 en 1985 is openbaar. De documenten bevinden zich in de Archiefbewaarplaats in het Hannemahuis, centrum voor Harlinger cultuur en historie, Voorstraat 56, 8861 BM Harlingen.
Van de Harlinger gemeentelijke archieven gevormd tussen 1985 en 2010 is een gedrukte inventaris beschikbaar. Niet alle documenten uit deze inventaris zijn al openbaar.

In het Hannemahuis is naast het archiefdepot een kleine studieruimte voor bezoekers van het archief. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn is het prettig dat u van te voren een afspraak maakt. Wilt u onderzoek doen in de archieven, dan kunt u van te voren een afspraak maken met de beheerder van het oud archief via museum@harlingen.nl.

Heeft u vragen over de archieven vanaf 1985, of wilt u oude bouwtekeningen inzien, dan kunt u een afspraak maken via info@harlingen.nl.

De archieven van het Nedergerecht Harlingen bevinden zich in Tresoar. Deze zijn gescand en toegankelijk gemaakt op www.allefriezen.nl. Hieronder vallen ook de Proclamatieakten 1597-1811, die de voorgenomen verkoop en 'ruilkoop' van onroerend goed behandelen. Deze specifieke akten zijn toegankelijk gemaakt door de Werkgroep Archiefonderzoek van Vereniging Oud Harlingen en doorzoekbaar op www.kleinekerkstraat.nl onder 'Huizen'.

De originele akten van de Burgerlijke Stand Harlingen (Geboorten, Overlijden en Huwelijken) vanaf 1811 (de invoering van de Burgerlijke Stand in Nederland) zijn gedigitaliseerd, evenals de Volkstelling Harlingen 1839 en de Bevolkingsregisters Harlingen 1850-1860, 1860-1880, 1880-1900. U kunt ze doorzoeken en bekijken op www.allefriezen.nl.

Op zoek naar uw voorouders.
Als u wilt weten wie uw voorouders waren, kijk u eerst op internet.
Bijvoorbeeld op de website www.allefriezen.nl vindt u namen vanaf 1811 uit de Burgerlijke Stand. Wilt u verder zoeken, dan kunt u de gegevens uit de Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken vinden op www.tresoar.nl (Voorouders, zoeken voor en na 1811). Zo kunt u nagaan wanneer zijn zijn geboren, getrouwd of overleden.
Op de website www.kleinekerkstraat.nl vind u een schat aan historische informatie over Harlingen en Harlingers tussen de 17de en 19de eeuw (o.a. "Bewoners", "Harlingers", "Stadsbestuur tot 1814").

De archieven bieden nog veel meer informatie. Zo kunt u napluizen hoe u aan uw achternaam bent gekomen of welke beroepen uw voorouders hadden.
Ook kunt u in de Bevolkingsregisters informatie vinden waarnaartoe zij in de loop der jaren zijn verhuisd, hoeveel zij verdienden of van welke kerk zij lid waren.

Als u begint met stamboomonderzoek moet u zich eerst afvragen hoe u dit moet aanpakken. Hiervoor zijn handige gidsen beschikbaar, zoals de Gids voor Genealogisch en Biografisch onderzoek in Friesland. Verder organiseert Tresoar regelmatig cursussen.
Ook op Internet kunt u veel informatie vinden. De beginselen kunt u leren via de Swinx Webwijzer Genealogie. Verder kunt u kijken op Genealogie voor beginners, Centraal Bureau voor de Genealogie, Nederlandse Genealogische vereniging

Daarnaast is er een zeer handzame Internetgids Stamboomonderzoek, geschreven door Koos Boertjens.

Op zoek naar de geschiedenis van onroerend goed.
Als u iets wilt weten over de historie van uw huis, begint u op internet.
Veel historische informatie over huizen in Harlingen vindt u op de website www.kleinekerkstraat.nl (o.a. "Zoek je huis").
Misschien is er in het Gemeentearchief Harlingen wel een bouwtekening bewaard gebleven, zodat u weet wanneer het gebouwd is en wie de architect is. Via Bevolkingsregisters Harlingen vanaf 1850 kunt u nagaan welke families er hebben gewoond.

Als u begint met onderzoek naar onroerend goed moet u zich eerst afvragen hoe u dit moet aanpakken. Hiervoor is door Tresoar de 'Gids voor onderzoek naar de geschiedenis van onroerend goed in Friesland' gemaakt. In deze gids wordt stapsgewijs beschreven welke bronnen u moet raadplegen als u panden of percelen wilt lokaliseren. Ook zijn in deze gids stappenplannen opgenomen voor onderzoeken naar de eigendoms-, bewonings- en bouwgeschiedenis van panden en het gebruik van gebouwen en landerijen. Tresoar organiseert ook af en toen cursussen Oud Schrift, of de geschiedenis van onroerend goed.