Menu

Waadhoeke

Bezoekadres
Harlingerweg 18 Franeker
Postadres
Postbus 58, 8800 AB Franeker
Telefoon
(0517) 380 380
Fax
E-mail
info@waadhoeke.nl
Openingstijden
In de gemeente Waadhoeke werken wij vooral op afspraak. De gemeente Waadhoeke is iedere werkdag geopend van 08.30 – 17.00 uur. Binnen deze tijden is het mogelijk om een afspraak te maken.

Het archief van de gemeente Waadhoeke omvat de archieven van de vroegere gemeenten Barradeel, Franeker, Franekeradeel, Het Bildt en Menaldumadeel/Menameradiel.

In 1984 zijn de gemeenten Barradeel, Franeker en Franekeradeel samengevoegd tot de nieuwe gemeente Franekeradeel. Per 1 januari 2018 zijn de gemeenten Franekerdeel, Het Bildt en Menaldumadeel/Menameradiel gefuseerd tot de gemeente Waadhoeke.

De bevolkingsregisters van Het Bildt en Menaldumadeel zijn beschikbaar. Die van de gemeenten Barradeel, Franeker en Franekeradeel (nog) niet.

Alle archieven van de voormalige gemeenten, de archieven van gemeentelijke diensten en instellingen en particuliere archieven die verband houden met het gebied van de gemeente Waadhoeke zijn ondergebracht in de archiefbewaarplaats te Franeker.
Wat men in de archieven kan vinden is beschreven in inventarissen. Deze inventarissen zijn in te zien op de website www.friesarchiefnet.nl