Menu

Súdwest Fryslân

Visisting address
Jongemastraat 2, 8701 JD Bolsward
Mailing address
Postbus 10000, 8600 HA SNEEK
Telephone
14 0515
Fax
Email
archief@sudwestfryslan.nl
Opening hours
Maandag t/m vrijdag 9.00-16.00 uur na afspraak.

Het archief van de gemeente Súdwest Fryslân omvat de archieven van de vroegere gemeenten Bolsward, Nijefurd (Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, Hindeloopen, Stavoren en Workum), Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel (Wijmbritseradeel en IJlst).

Wat u in de archieven kunt vinden is beschreven in archiefinventarissen. Deze zijn in te zien op www.detiid.nl/archieven/