Menu

Tytsjerksteradiel

Bezoekadres
Raadhuisweg 7, 9251 GH, Burgum
Postadres
Postbus 3, 9250 AA, Burgum
Telefoon
140511 (nieuw)
Fax
0511-460861
E-mail
gemeente@t-diel.nl
Openingstijden
Zie onderstaande informatie

Gemeentearchief Tytsjerksteradiel.
De gemeente Tytsjerksteradiel heeft een eigen openbaar archief. Hier bewaren we gemeentelijke en particuliere archieven vanaf 1561. Het gemeentearchief bevat allerlei soorten informatie over personen, gebouwen en gebeurtenissen. Ook kunt u hier fotoverzamelingen, oude kaarten en de kadastrale informatie van Tytsjerksteradiel van 1832 - tot ca. 1984 inzien. Naast de gemeentelijke bestanden zijn de 150 particuliere archieven van belang.

Studiezaal.
De studiezaal van het gemeentearchief is na afspraak geopend van maandag tot vrijdag van 9.00 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.30 uur. Voor informatie of onderzoek kunt u bellen of mailen met de beheerder van het gemeentearchief, Schelte de Beer, tel. (0511) 460 523. Het rechtstreekse mailadres is SdeBeer@t-diel.nl.
Er zijn vijf werkplekken beschikbaar voor burgers om stukken in te zien. De speciaal ingerichte ruimte is beneden in het gemeentehuis te vinden tegenover de gemeentelijke archiefbewaarplaats. De studiezaal is voorzien van computers, de huisbibliotheek met naslagwerken, archiefinventarissen en een klein kopieerapparaat.

Kosten.
Als u ons archief bezoekt kost u het inzien van de openbare stukken helemaal niets. Alleen voor het maken van méér dan vijftien kopieën op A4 formaat brengt de gemeente kosten in rekening.

Raadpleging archiefinventarissen online.
Naast de akten van de Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister op allefriezen.nl, heeft onze gemeente een deel van onze archiefinventarissen online beschikbaar gesteld op www.friesarchiefnet.nl . U kunt er onder meer de ingekomen stukken van 1616-1892, de secretariearchieven en de archieven van de burgerlijke armbesturen van 1790-1911 inzien. Let wel, het grootste deel van de inventarisaties is echter nog niet op het FriesArchiefNet te raadplegen.

Gemeentearchief op www.t-diel.nl/archief
Het gemeentearchief heeft ook een plaats op de gemeentelijke website www.tytsjerksteradiel.nl . Kijk onder de knop 'Toerisme en archief'.