Menu

De Fryske Marren

Bezoekadres
Herema State 1, 8501 AA te Joure
Postadres
Postbus 101, 8500 AC te Joure
Telefoon
14 05 14
Fax
0513 - 413 684
E-mail
Info@defryskemarren.nl
Openingstijden
De studiezaal is dagelijks op werkdagen geopend van 9:00 tot 16:00 uur met uitzondering van de maandag en vrijdag. Maandagochtend is de studiezaal gesloten. Op vrijdag is de studiezaal open van 9:00 tot 12:00 uur.

Het archief van de gemeente De Fryske Marren omvat de archieven van de vroegere gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân(Doniawerstal en Haskerland).

Deze gemeenten zijn per 1 januari 2014 gefuseerd.

Omdat de archiefbewaarplaats in Joure te klein is om alle archieven van de drie gemeenten in onder te brengen zijn de historische en particuliere archieven overgebracht naar Cultuurhistorisch centrum 'De Tiid' in Bolsward.

Voor informatie uit, of onderzoek in deze archieven dient u een afspraak te maken met de afdeling Documentaire Informatievoorziening van de gemeente De Fryske Marren.

Dit kan per mail (info@defryskemarren.nl) of telefonisch (14 05 14).

Het bezoekadres van het gemeentehuis in Joure is Herema State 1, 8501 AA te Joure. Het webadres van de gemeente De Fryske Marren is
www.defryskemarren.nl.

Wat men in het archief kan vinden is beschreven in archiefinventarissen. Deze inventarissen zijn in te zien op de site www.friesarchiefnet.nl.