Menu

Instructiefilmpjes

Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Ga naar het reactieformulier.

 

Waarom zijn de geboortes van 1920, 1921 enz. nog niet beschikbaar terwijl die niet meer onder de privacy regels vallen?
De overlijdensakten uit de Burgerlijke Stand worden openbaar na 50 jaar, de huwelijksakten na 75 jaar en de geboorteakten na 100 jaar. Op dit moment zijn van de meeste gemeenten de gegevens beschikbaar van overledenen t/m 1969, van gehuwden t/m 1946 en van geborenen t/m 1921. De informatie uit de akten wordt door vrijwilligers ingevoerd. Er is helaas nog enige achterstand, aan het wegwerken daarvan wordt continu gewerkt. Na het invoeren wordt er eerst een controle gedaan en pas daarna worden de gegevens online gezet. Op het tabblad Bronnen kunt u onderaan die pagina zien welke registers er onlangs zijn toegevoegd aan AlleFriezen.

Ik weet niet zeker hoe een naam werd gespeld, hoe kan ik zoeken met spellingsvarianten?
In AlleFriezen is een Thesaurus beschikbaar, die automatisch alle naamsvarianten meeneemt bij een zoekopdracht. U kunt dus zoeken op Wiebe, Wijbe of Wybe en in de zoekresultaten zullen al deze treffers getoond worden.
U kunt ook zoeken met zogenaamde wildcards. Een ? vervangt één letter, een * vervangt meerdere letters. Bijvoorbeeld: Lolk?ma levert zowel Lolkama als Lolkema op. Lolk* levert o.a. Lolke en Lolkje op. Vooral bij vrouwennamen die soms met een –n op het eind gespeld worden (bijv. Foekjen), is zoeken met een * handig.

Moet ik ij of y intypen bij mijn zoekvraag?
In de databases van Tresoar worden namen met een "ij" vaak geschreven met een "y" om het aantal varianten te beperken. Dit zegt dus niets over de schrijfwijze in de originele akte. Houdt u hiermee rekening bij het zoeken. In de regel volgt na een a, o, e of u een Y. In de gegevens, afkomstig van het Historisch Centrum Leeuwarden worden zowel y als ij gebruikt    .
Vroeger werd de letter 'ij' in grote delen van het land uitgesproken als 'ie', tegenwoordig als 'ei'. Eigenlijk moet je het omdraaien, de 'ij' werd tot in de negentiende eeuw gebruikt om de een lange 'ie'-klank weer te geven.
Bij de meeste woorden in het Nederlands is de spelling in de loop der tijden aangepast aan de uitspraak. Er zijn nog enkele uitzonderingen; zo wordt 'bijzonder' uitgesproken als 'biezonder'.
Bij plaatsnamen komt dit verschijnsel ook wel voor, zoals bij Wijckel in Gaasterland en Wijchen bij Nijmegen.
Bij persoonsnamen is de kans op versteende schrijfwijzen veel groter, omdat ze buiten spellingherzieningen vallen en vaak nauwkeurig worden overgeschreven uit oudere officiële bronnen, zoals geboorteregisters. Bijna alle persoonsnamen (voornamen en familienamen) waarin een 'ij' voorkomt kennen ook de variant met een 'ie', bijvoorbeeld Sijbinga en Siebinga.
De geschetste klankverschuiving kan verwarring teweeg brengen inzake correcte uitspraak en schrijfwijze van de eigen naam. Sommigen spreken 'Sijtsma' ten onrechte uit als 'Seitsma', anderen laten de puntjes weg en schrijven Sytsma, Wybenga, enz.

Hoe kan ik mijn zoekresultaat verkleinen?
Dit kan door een filter te gebruiken. Als u teveel treffers heeft, kunt u uw zoekresultaat verkleinen door binnen Plaats, Gemeente, Bronnen of Periode een optie te kiezen.

Waar kan ik meteen uitgebreid zoeken?
Druk op de knop ‘Zoeken’ bovenaan de pagina. U komt nu in een scherm waarin alle ingevoerde personen vermeld staan. Ga nu verder met ‘Geavanceerd zoeken’, te vinden onder de menuknop Plus, rechts van de menuknop Zoeken. Als u op de menuknop Min drukt, komt u weer terug in het eenvoudige zoekscherm.

Kan ik mijn zoekresultaat sorteren?
Via de blauwe menubalk boven de zoekresultaten kunt u op de velden voornaam, achternaam, rol, datum, plaats en type registratie een sortering laten uitvoeren. Via de pijltjes achter het betreffende veld kunt u klikken voor ‘omhoog’ of ‘omlaag’, bijvoorbeeld voor namen A-Z of Z-A en voor datums oplopend of aflopend.

Welke datum telt als datum van het ontbinden van een huwelijk?
Bij de ontbinding van een huwelijk is de datum van inschrijving van het echtscheidingsvonnis in het register van huwelijken en echtscheidingen de officiële datum van echtscheiding. De inschrijving moest bovendien binnen zes maanden na de vonnisdatum plaats vinden. Met andere woorden: als een echtscheidingsvonnis niet binnen zes maanden na de vonnisdatum in het register van huwelijken en echtscheidingen werd ingeschreven, dan had het vonnis geen rechtskracht en bleef het huwelijk dus in stand.

Ik kom niet bij de juiste akte uit
Deze situatie kan zich voordoen wanneer de akten zich over meerdere pagina's bevinden, de aktenummering opnieuw is begonnen (in een supplementregister bijvoorbeeld) of er geen aktenummering aanwezig is en in de index verwezen wordt naar een pagina (B-nummer). De koppeling van de indexgegevens met de gedigitaliseerde akten is dan moeilijk te leggen. In een dergelijk geval is het probleem op te lossen met het bladeren in het register. De registers van de burgerlijke stand zijn (uiteraard) chronologisch opgebouwd en met behulp van de aangiftedatum (voor geboorte- en overlijdensakten) of huwelijksdatum is de juiste akte snel te vinden.

Tips voor het bekijken van de scans van de akte:

  • Verwar het aktenummer of bladnummer niet met de cijfers genoemd achter “Bladeren door het register”. Het aktenummer of bladnummer staat op de originele akte of blad.
  • Als er voor het aktenummer geen letter staat, vindt u de akte op de 2 bladzijden die worden getoond na het aanklikken van het icoon van de camera, met het handje kunt u de bladzijde verschuiven, u hoeft geen bladzijden om te slaan.
  • Als er voor het aktenummer een B staat vindt u de gezochte akte op de rechter bladzijde van de 2 bladzijden die u te zien krijgt of u moet een bladzijde omslaan en vindt de gezochte akte daar aan de linkerkant.
  • Sla een bladzijde om, door bij: “Bladeren door het register” het pijltje voor volgende aan te klikken.

Moet ik eerst een account aanmaken of inloggen?
Om gebruik te kunnen maken van deze website hoeft u niet in te loggen en/of een account aan te maken. Deze functionaliteit is alleen voor ambtenaren van de Friese Gemeenten.

Is het mogelijk om een akte te downloaden?
Het downloaden van een akte is gratis. Momenteel zijn van Weststellingwerf de akten nog niet met een afbeelding beschikbaar.

Hoe werkt het downloaden?
Door in het resultatenscherm te klikken op het camera-icoontje wordt de bijbehorende scan van de akte getoond. Wilt u de akte geheel downloaden dan doet u dat met de downloadknop, het tweede icoontje van boven in de linker bovenhoek van het scherm. Om een gedeelte van de akte te downloaden klikt u op het selectie icoontje (tweede knopje van boven, het gestippelde vierkantje), rechts boven in het scherm.
Met de muis trekt u een kader om het gedeelte wat geprint moet worden.
Er verschijnt een nieuw scherm waar u uw selectie kunt opslaan. Klik op 'Bevestigen' en het geselecteerde gedeelte wordt als JPG opgeslagen op uw computer (of geopend in een programma voor het bekijken van afbeeldingen). Vanuit dit programma kunt u de scan afdrukken.

Waar vind ik de akten van een opgeheven gemeente?
In 1811 werden de bestaande Friese gemeenten verdeeld in 91 mairiën. Na het verdrijven van de Fransen werden in 1816 de oorspronkelijke 32 gemeenten en elf steden weer hersteld. In de twintigste eeuw, met name in 1984 zijn diverse kleinere gemeenten gefuseerd, zodat er anno 2019 nog 18 over zijn. Sommige opgeheven gemeenten zijn verdeeld over twee of meer nieuwe gemeenten. Op deze website worden de akten van de opgeheven gemeenten bij één van die nieuwe gemeenten ondergebracht. Klik hier voor een overzicht. 

Ik kan de scans van de DTB registers niet vinden op Family Search.
Zonder account bij FamilySearch kunt u de scans niet raadplegen, er kan een 'gratis' account aangemaakt worden via familysearch.org -> Create FREE account. Hebt u al een account en bent u daarmee ingelogd dan kunt u via de link die bij het record staat "Klik hier voor suggesties scans" een verbinding maken met de website genealogiewerkbalk.nl. Daarbij worden de benodigde gegevens meegestuurd, op die website wordt daardoor een overzicht getoond van de scans die bij Familysearch aanwezig zijn. Door op één van de regels in dit overzicht te klikken is er toegang tot de gewenste scans. Mocht een link niet werken dan moet dat via 'Contact' op genealogiewerkbalk.nl worden doorgegeven.
Voorbeeld van de link bij de DTB registers:


Bewaren

Bewaren

Bewaren