Menu

Instructiefilmpjes

Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Ga naar het reactieformulier.

 

Waarom zijn de geboortes van na 1912 enz. nog niet beschikbaar terwijl die niet meer onder de privacy regels vallen?
De overlijdensakten uit de Burgerlijke Stand worden openbaar na 50 jaar, de huwelijksakten na 75 jaar en de geboorteakten na 100 jaar. Op dit moment zijn de gegevens van gegevens van geborenen tot 1913, gehuwden tot 1933 en overledenen tot 1952 beschikbaar.

Ik weet niet zeker hoe een naam werd gespeld, hoe kan ik zoeken met spellingsvarianten?
In AlleFriezen is een Thesaurus beschikbaar, die automatisch alle naamsvarianten meeneemt bij een zoekopdracht. U kunt dus zoeken op Wiebe, Wijbe of Wybe en in de zoekresultaten zullen al deze treffers getoond worden.
U kunt ook zoeken met zogenaamde wildcards. Een ? vervangt één letter, een * vervangt meerdere letters. Bijvoorbeeld: Lolk?ma levert zowel Lolkama als Lolkema op. Lolk* levert o.a. Lolke en Lolkje op. Vooral bij vrouwennamen die soms met een –n op het eind gespeld worden (bijv. Foekjen), is zoeken met een * handig.

Moet ik ij of y intypen bij mijn zoekvraag?
In de databases van Tresoar worden namen met een "ij" vaak geschreven met een "y" om het aantal varianten te beperken. Dit zegt dus niets over de schrijfwijze in de originele akte. Houdt u hiermee rekening bij het zoeken. In de regel volgt na een a, o, e of u een Y. In de gegevens, afkomstig van het Historisch Centrum Leeuwarden worden zowel y als ij gebruikt    .
Vroeger werd de letter 'ij' in grote delen van het land uitgesproken als 'ie', tegenwoordig als 'ei'. Eigenlijk moet je het omdraaien, de 'ij' werd tot in de negentiende eeuw gebruikt om de een lange 'ie'-klank weer te geven.
Bij de meeste woorden in het Nederlands is de spelling in de loop der tijden aangepast aan de uitspraak. Er zijn nog enkele uitzonderingen; zo wordt 'bijzonder' uitgesproken als 'biezonder'.
Bij plaatsnamen komt dit verschijnsel ook wel voor, zoals bij Wijckel in Gaasterland en Wijchen bij Nijmegen.
Bij persoonsnamen is de kans op versteende schrijfwijzen veel groter, omdat ze buiten spellingherzieningen vallen en vaak nauwkeurig worden overgeschreven uit oudere officiële bronnen, zoals geboorteregisters. Bijna alle persoonsnamen (voornamen en familienamen) waarin een 'ij' voorkomt kennen ook de variant met een 'ie', bijvoorbeeld Sijbinga en Siebinga.
De geschetste klankverschuiving kan verwarring teweeg brengen inzake correcte uitspraak en schrijfwijze van de eigen naam. Sommigen spreken 'Sijtsma' ten onrechte uit als 'Seitsma', anderen laten de puntjes weg en schrijven Sytsma, Wybenga, enz.

Hoe kan ik mijn zoekresultaat verkleinen?
Dit kan door een filter te gebruiken. Als u teveel treffers heeft, kunt u uw zoekresultaat verkleinen door binnen Plaats, Gemeente, Bronnen of Periode een optie te kiezen.

Waar kan ik meteen uitgebreid zoeken?
Druk op de knop ‘Zoeken’ bovenaan de pagina. U komt nu in een scherm waarin alle ingevoerde personen vermeld staan. Ga nu verder met ‘Geavanceerd zoeken’, te vinden onder de menuknop Plus, rechts van de menuknop Zoeken. Als u op de menuknop Min drukt, komt u weer terug in het eenvoudige zoekscherm.

Kan ik mijn zoekresultaat sorteren?
Via de blauwe menubalk boven de zoekresultaten kunt u op de velden voornaam, achternaam, rol, datum, plaats en type registratie een sortering laten uitvoeren. Via de pijltjes achter het betreffende veld kunt u klikken voor ‘omhoog’ of ‘omlaag’, bijvoorbeeld voor namen A-Z of Z-A en voor datums oplopend of aflopend.

Welke datum telt als datum van het ontbinden van een huwelijk?
Bij de ontbinding van een huwelijk is de datum van inschrijving van het echtscheidingsvonnis in het register van huwelijken en echtscheidingen de officiële datum van echtscheiding. De inschrijving moest bovendien binnen zes maanden na de vonnisdatum plaats vinden. Met andere woorden: als een echtscheidingsvonnis niet binnen zes maanden na de vonnisdatum in het register van huwelijken en echtscheidingen werd ingeschreven, dan had het vonnis geen rechtskracht en bleef het huwelijk dus in stand.

Ik kom niet bij de juiste akte uit
Deze situatie kan zich voordoen wanneer de akten zich over meerdere pagina's bevinden, de aktenummering opnieuw is begonnen (in een supplementregister bijvoorbeeld) of er geen aktenummering aanwezig is en in de index verwezen wordt naar een pagina (B-nummer). De koppeling van de indexgegevens met de gedigitaliseerde akten is dan moeilijk te leggen. In een dergelijk geval is het probleem op te lossen met het bladeren in het register. De registers van de burgerlijke stand zijn (uiteraard) chronologisch opgebouwd en met behulp van de aangiftedatum (voor geboorte- en overlijdensakten) of huwelijksdatum is de juiste akte snel te vinden.

Tips voor het bekijken van de scans van de akte:

  • Verwar het aktenummer of bladnummer niet met de cijfers genoemd achter “Bladeren door het register”. Het aktenummer of bladnummer staat op de originele akte of blad.
  • Als er voor het aktenummer geen letter staat, vindt u de akte op de 2 bladzijden die worden getoond na het aanklikken van het icoon van de camera, met het handje kunt u de bladzijde verschuiven, u hoeft geen bladzijden om te slaan.
  • Als er voor het aktenummer een B staat vindt u de gezochte akte op de rechter bladzijde van de 2 bladzijden die u te zien krijgt of u moet een bladzijde omslaan en vindt de gezochte akte daar aan de linkerkant.
  • Sla een bladzijde om, door bij: “Bladeren door het register” het pijltje voor volgende aan te klikken.

Moet ik eerst een account aanmaken of inloggen?
Om gebruik te kunnen maken van deze website hoeft u niet in te loggen en/of een account aan te maken. Deze functionaliteit is alleen voor ambtenaren van de Friese Gemeenten.

Is het mogelijk om een akte te downloaden?
Het downloaden van een akte is gratis. Momenteel zijn van Opsterland, Oost- en Weststellingwerf de akten nog niet met een afbeelding beschikbaar.

Hoe werkt het downloaden?
Door in het resultatenscherm te klikken op het camera-icoontje wordt de bijbehorende scan van de akte getoond. Wilt u de akte geheel downloaden dan doet u dat met de downloadknop, het tweede icoontje van boven in de linker bovenhoek van het scherm. Om een gedeelte van de akte te downloaden klikt u op het selectie icoontje (tweede knopje van boven, het gestippelde vierkantje), rechts boven in het scherm.
Met de muis trekt u een kader om het gedeelte wat geprint moet worden.
Er verschijnt een nieuw scherm waar u uw selectie kunt opslaan. Klik op 'Bevestigen' en het geselecteerde gedeelte wordt als JPG opgeslagen op uw computer (of geopend in een programma voor het bekijken van afbeeldingen). Vanuit dit programma kunt u de scan afdrukken.

Waar vind ik de akten van een opgeheven gemeente?
In 1811 werden de bestaande Friese gemeenten verdeeld in 91 mairiën. Na het verdrijven van de Fransen werden in 1816 de oorspronkelijke 32 gemeenten en elf steden weer hersteld. In de twintigste eeuw, met name in 1984 zijn diverse kleinere gemeenten gefuseerd, zodat er anno 2014 nog 24 over zijn. Sommige opgeheven gemeenten zijn verdeeld over twee of meer nieuwe gemeenten. Op deze website worden de akten van de opgeheven gemeenten bij één van die nieuwe gemeenten ondergebracht. Hieronder een overzicht:


Gemeentenaam

Jaar van opheffing

Rechtsopvolger

Akten te vinden in:

Aengwirden

1934

Heerenveen

Heerenveen

Baarderadeel

1984

Littenseradiel

Littenseradiel

Barradeel

1984

Franekeradeel, Het Bildt en Harlingen

Franekeradeel

Boarnsterhim

2014

Leeuwarden, Heerenveen, De Friese Meren en Sûdwest Fryslân

Leeuwarden

Bolsward

2010

Sûdwest Fryslân

Sûdwest Fryslân

Dokkum

1984

Dongeradeel

Dongeradeel

Doniawerstal

1984

Skarsterlân en Wymbritseradeel

De Friese Meren

Franeker

1984

Franekeradeel

Franekeradeel

Gaasterland

1984

Gaasterlân-Sleat

De Friese Meren

Gaasterlân-Sleat

2014

De Friese Meren

De Friese Meren

Haskerland

1984

Skarsterlân, Lemsterland en Heerenveen

De Friese Meren

Hemelumer Oldeferd

1984

Sûdwest Fryslân en Gaasterlân-Sleat

Sûdwest Fryslân

Hennaarderadeel

1984

Littenseradiel

Littenseradiel

Hindeloopen

1984

Nijefurd

Sûdwest Fryslân

Idaarderadeel

1984

Boarnsterhim en Smallingerland

Leeuwarden

IJlst

1984

Wymbritseradiel

Wymbritseradiel

Leeuwarderadeel*

1944

Leeuwarderadeel en Leeuwarden

Leeuwarderadeel

Lemsterland

2014

De Friese Meren

De Friese Meren

Nijefurd

2010

Sûdwest Fryslân

Sûdwest Fryslân

Oostdongeradeel

1984

Dongeradeel

Dongeradeel

Rauwerderhem

1984

Boarnsterhim

Leeuwarden

Schoterland

1934

Heerenveen en Haskerland

Heerenveen

Skarsterlân

2014

De Friese Meren en Heerenveen

De Friese Meren

Sloten

1984

Gaasterlân-Sleat

De Friese Meren

Sneek

2010

Sûdwest Fryslân

Sûdwest Fryslân

Stavoren

1984

Nijefurd

Sûdwest Fryslân

Utingeradeel

1984

Boarnsterhim en Skarsterlân

Leeuwarden

Westdongeradeel

1984

Dongeradeel

Dongeradeel

Workum

1984

Nijefurd

Sûdwest Fryslân

Wûnseradiel

2010

Sûdwest Fryslân

Sûdwest Fryslân

Wymbritseradiel

2010

Sûdwest Fryslân

Sûdwest Fryslân

* In 1944 werd het zuidelijke gedeelte van de oorspronkelijke gemeente Leeuwarderadeel (met o.a. Huizum, Goutum, Wirdum en Wytgaard) bij de gemeente Leeuwarden gevoegd. Het noordelijke deel bleef een zelfstandige gemeente.

Bewaren

Bewaren

Bewaren